Visionerne bag XDK-initiativet

Hvorfor er det så smart at have et XML-baseret format? Vi har jo DSFL-formatet, og har allerede fået bygget allehånde konverteringsprogrammer. Det er et godt spørgsmål, der fortjener et godt svar. Forskellen mellem DSFL-formatet og XDK er visionerne. Og da disse visioner måske kan være svære at få øje på for folk der ikke har beskæftiget sig meget med XML, så er nedenstående et forsøg på at beskrive dem mere udførligt.

Visionen med XDK er at mange af disse i bund og grund unyttige konverteringer til/fra enten skal undgås eller automatiseres. Og det kan bedst gøres med XDK. Det er rimelig let at udbygge eller ændre en XML-baseret formatspecifikation, mens det vil kræve ombygninger i hver eneste DSFL-håndteringsprogram.

Ydermere kan man helt automatisk konvertere fra XDK til andre XML-baserede formater, som f.eks. SVG (Scalable Vector Graphics). Dermed er det faktisk muligt at se en XDK-fil grafisk uden brug af noget specielt display- eller konverteringsprogram. Og det er ganske gratis, da den nødvendige SVG-plugin, som det meste der har med XML at gøre, kan hentes ganske gratis fra Internettet.

Men det vil formentlig være nemmere at forholde sig til nogle praktiske eksempler. De tre første er teoretiske, men sandsynlige eksempler. Når virkelige "solstrålehistorier" kan fremskaffes, vil disse blive tilføjet nedenfor.

En kommune bestiller en kortlægning af kommunen hos en kortdataleverandør. Bestillingen ledsages af en specifikation der beskriver det ønskede indhold, typisk udtrykt ved TK-standarden, f.eks TK3. Leveringen skal ske på "DSFL-format", hvor eneste binding er hvilke koder der anvendes til objekter og datafelter, jfr. den ønskede TK-standard.

Når kommunen modtager dataleverancen har de et behov for dels at verificere at indholdet er leveret korrekt (dvs. kan læses) og dels at kontrollere kompletheden. Med DSFL kræver dette først en konvertering til kommunens eget kortsystem, en konvertering der også tjener som verifikation af korrekthed. Og herefter kan indholdet kontrolleres for evt. mangler. Men leverandøren vil altid kunne stille spørgsmålstegn ved det anvendte konverteringsprogram, da dette ofte er leveret fra en anden leverandør.

Med XDK kan korrektheden umiddelbart kontrolleres direkte på de leverede datafiler i f.eks. Internet Explorer. Og med en automatisk XSL-konvertering til f.eks. SVG, igen foretaget vha. Internet Explorer, kan indholdet gennemses for evt. "huller" og manglende data. Præcis samme procedure kan leverandøren gennemgå inden levering, så en fejlleverance kan undgås.

XDK indeholder ikke pt. nogen verifikation af selve det semantiske indhold, dvs. de anvendte objektkoder og datafeltnumre. Men det vil dels komme med i en senere specifikation af XDK og dels kan man med XSL lave egentlig rapportgenerering på sit XDK-datasæt, hvorefter en kontrol vil være let.

Det bliver mere og mere almindeligt at outsource opbygning og drift af en Internet-kortløsning til et egentligt "web-hotel", hvor man selv stiller kortdata tilrådighed. Eller man kan deltage i en fællesløsning, hvor man leverer kortmateriale til. Kampsax' GIS-hotel er et typisk eksempel på det første, mens FLIS-serveren er et fint eksempel på det andet.

I begge tilfælde har man opdateringsproblematikken: hvordan opdaterer man løbende sine kortdata uden for stor manuelt arbejde, der både forlænger og fordyrer processen. Hvis data skulle leveres i DSFL var dette i praksis umuligt, men med XDK er dette faktisk ret simpelt.

En upload-side på den eksterne site, der accepterer én eller flere XDK-filer, vil gøre det muligt at uploade sine data, der med et server-script maskinelt kan kontrolleres for korrekthed med det samme, og resultatet af dette tjek gives til brugeren. Herefter vil de igen maskinelt kunne konverteres til det nødvendige format for servicen. Med XDK / XML kan automatiseringen af hele denne proces ske sikkert og præcist.

Det er ikke mere usædvanligt at man enten får kortlægningsopgaver udført i udlandet, eller skal levere kortdata til udenlandske institutioner/firmaer. Hvis man blot forsøger at "sælge" DSFL-formatterede data til udlandet, løber man ind i mange forståelsesmæssige og sprogmæssige problemer. DSFL-formatet er indlysende dansk, og kan ikke umiddelbart "oversættes". Ligeledes findes mange af de udviklede DSFL-håndteringsprogrammer kun på dansk, hvorfor disse så evt. først skal oversættes.

XDK er også dansk, men da det er XML-baseret er det umiddelbart forståeligt for enhver med XML-forstand i hele verdenen. Ydermere behøver disse udenlandske parter ikke købe/oversætte eller bygge nye værktøjer, men skal blot anvende alle deres normale XML-værktøjer til håndtering af XDK.

De udenlandske parter vil ligesom de danske også kunne drage nytte af muligheden for umiddelbar korrekthedskontrol og XSL-konverteringer til f.eks. SVG.

Som nævnt på toppen af siden, så vil praktiske erfaringer med XDK, der illustrerer fordelene ved at anvende XDK, også få plads på denne side. Send beskrivelser af sådanne praktiske erfaringer til denne adresse.

© XDK 2001+
10. marts 2002