Regler for anvendelse af XDK-formatet

Det koster ikke noget at anvende og understøtte XDK - det er ganske gratis. Men der er alligevel visse regler der skal overholdes for at sikre formatets stabilitet og troværdighed.

Udviklingen og supporten af XDK varetages af en lille styregruppe, der skal sikre at XDK-formatets målsætning føres ud i livet. Denne styregruppe består af et mindre antal personer, der alle bidrager med ulønnet arbejde. Alle personer kan principelt komme i betragtning til deltagelse i styregruppen, dog undtagen personer der aktiv arbejder med at promovere andre udvekslingsformater.

XDK-formatets målsætning er at være et nationalt præget, simpelt format til GIS-dataudveksling. Udviklingen af formatet skal være konservativ, og altid bagudkompatibel. Dvs. uden mange pludselige ændringer, og altid varslet i god tid.

Understøttelsen af XDK kan ske med alle slags applikationer, både kommercielle og ikke-kommercielle. Denne site vil indeholde links til alle XDK-applikationer der kan downloades direkte og køres uden videre, enten som freeware/shareware eller som tids- eller funktionsbegrænsede demoversioner. Udviklerne af disse skal selv indsende deres links til denne adresse med en kort beskrivelse af funktionalitet og evt. begrænsninger.

 

© XDK 2001+
10. marts 2002