Eksempler på formatterede data

Følgende vises et eksempel på formatterede data, dels som det ser ud i DSFL og dels som det ser ud i XDK. Så vil man kunne sammenligne indholdet og se forskelle og ligheder. Det anvendte eksempel er taget fra "Basis-udgave af DSFL-formatet. Version 970901".

Eksemplerne er naturligvis ikke den endegyldige sandhed, da de samme ting kan skrive på flere varierende måder. Men det er dog muligt umiddelbart at se forskelle og ligheder, og se om det ser "bekendt ud" eller ej.

Dataeksempel i DSFL
Dataeksempel i XDK
Dataeksempel i GML-2 (nu er den endelig klar)

Filstørrelsen på de viste eksempler på XDK og GML-2 er nogenlunde lige store, dog med GML-2 som den største, mens DSFL-filen er væsentlig mindre. Men så er både XDK og GML-2 også i Unicode (dobbelt-byte, 16 bit), og ved ZIP-pakning pakkes både XDK og GML-2 til mindre end den oprindelige DSFL-fil, der kun pakker sig til det halve af de andre to.

 

© XDK 2001+
10. marts 2002