Status efter godt 2 år med XDK

Desværre må jeg nok erkende, at det initiativ jeg startede med en artikel i GeoINFO i sommeren 2001 ikke har båret den frugt jeg havde håbet på. Og at XDK dermed desværre nok er en død sild. Jeg fik godt nok startet hele diskussionen omkring XML på geoområdet i Danmark, men diskussionen løb hurtigt ind i politiske rævekager og det sædvanlige langhalmstrækkeri.

XML står stadig for mange som ret uvedkommende og uforståeligt. Og med god grund. GeoForum har - udover et par arrangementer der ikke rigtigt blev fulgt op på - ikke gjort det store på området. Jo da, der blev jo holdt en "workshop" i marts 2003 (der dog mest havde karakter af foredrag med slet skjult pres for at "vedtage" de "rigtige" beslutninger), men udover en WMS-kogebog - og WMS og XML er altså IKKE det samme - og lidt løs snak om GML (primært ifm. funktionen GetFeatureInfo i WMS), så er der intet sket siden.

GML står som det store lys for mange, men dels er der tvivl om hvilken version man skal basere sig på (v2 er for ringe mens v3 er alt for meget), og dels er det ikke en egentlig standard som man kender fra f.eks. DSFL, det er en ramme for en standard (ligesom XML i øvrigt selv er). Derfor er det ikke nok at sige GML, der skal laves et stykke konkret specifikationsarbejde før det kan bringes i anvendelse. Og sålænge dette ikke er sket, stander landet i våde ! Og rådvildhed afføder næsten altid ukoordinerede tiltag.

Min pointe med XDK var jo netop, at det var et format man umiddelbart kunne gå i gang med (fordi det var en rigtig standard ligesom DSFL, som den jo er modelleret over), uden at vente på at OGC o.a. blev færdige. Og at XDK forholdsvist enkelt kunne omformes til det mere avancerede GML når den tid kom, fordi de begge er XML-baserede og dermed nemme at arbejde med. Men pointen er - som det også skete ifm. DSFL-basis - blevet konsekvent overhørt og/eller ignoreret. En "politisk korrekt" diskussion er åbenbart vigtigere end en praktisk løsning.

Der er godt nok nedsat en XML-arbejdsgruppe i GeoForum-regi, men den har såvidt jeg ved endnu intet produceret. Så den er åbenbart den politiske syltekrukke som flere frygtede ved dens nedsættelse. For mange personer har åbenbart en interesse i at beholde status-quo på området, måske fordi de ikke rigtigt magter at favne den nye teknologi. Dette skader desværre hele den danske branche i den stedse mere internationalt orienterede sammenhæng, ved at overlade al initiativ til udenlandske organisationer og firmaer, og gøre danske firmaer til rene underleverandører uden reel indflydelse.

Jo da, der er jo også både en Digital Taskforce og et Servicefællesskab for Geodata. Men førstnævnte er primært interesseret i at digitalisere den offentlige forvaltning (hvor GIS jo trods alt kun er en mindre del), og sidstnævnte er indtil videre kun interesseret i særligt udvalgte områder, som f.eks. planoplysningerne (som jo også er i offentligt regi). Der er tilsyneladende ingen der tænker strategisk for hele branchen, hvor den private sektor jo ellers tidligere har været drivkraften i udviklingen. Lider hele kortlægningsbranchen i Danmark af granatchok ??

Og som det ikke var nok, så er EU også på banen med et projekt kaldet INSPIRE. Men med EU's sædvanlige årti-lange diskussions/hørings/implementerings/smøleri-horisont, så ender det nok med at blive overhalet indenom af den teknologiske udvikling inden det når at få nogen større praktisk betydning - ligesom Amanda, deMars o.a. Men det vil nok ikke afholde EU fra at forsøge at diktere os nogle utidssvarende tiltag når de engang er parate, det er jo set mange gange før.

Lars Nielsen, 5/9-2003

 

Link til den oprindelige forside

 

© XDK 2001+
10. marts 2002